cauta

 

Bilete avion

Plecari din Constanta:

Destinatii compania low cost Ryan Air:

Din Constanta catre:

Pisa

Milano – Bergamo

 

Destinatii compania Turkish Airlines:

Din Constanta catre:

Istanbul

 

Destinatii compania low cost Blue Air:

Din Bucuresti catre:

Antalya

Barcelona

Bodrum

Bologna

Bruxelles

Catania

Corfu

Dublin

Koln

Larnaca

Lefkada

Lisabona

Liverpool

Londra-Luton

Madrid - Barajas Terminal 1

Malaga

Milano - Bergamo

Napoli

Nice

Paris - Beauvais

Roma - Fiumicino Terminal 2

Stuttgart

Tel - Aviv

Valencia-Manises

Zakynthos

 

Din Bacau catre:

Antalya

Bologna

Bruxelles

Dublin

Heraklion

Milano - Bergamo

Paris - Beauvais

Roma - Fiumicino Terminal 2

Londra-Luton

Torino - Cuneo

 

 

Din Sibiu catre:

Stuttgart

 

 

Destinatii compania low cost Wizz Air:

Din Bucuresti catre:

Alghero

Alicante

Barcelona – El Prat

Barcelona - Girona

Bari

Bologna

Bruxelles – Charleroi

Catania Fontanarossa (Sicilia)

Torino – Cuneo

Dortmund

Eindhoven

Geneva

Larnaca

Londra – Luton

Madrid

Milano – Bergamo

Milano – Malpensa

Napoli

Oslo - Sandefjord Torp

Mallorca

Paris – Beauvais

Perugia

Pisa

Roma – Ciampino

Tel Aviv

Valencia - Manises

Venetia – Treviso

Verona

Zaragoza

 

Din Cluj Napoca catre:

Barcelona – El Prat

Bari

Bologna – Forli

Bruxelles Charleroi

Dortmund

Eindhoven

Londra – Luton

Madrid

Milano – Bergamo

Mallorca

Paris – Beauvais

Roma – Ciampino

Valencia Manises

Venetia – Treviso

Zaragoza

 

Din Timisoara catre:

Barcelona – Terminal 2

Bologna – Forli

Dortmund

Londra – Luton

Madrid

Milano – Bergamo

Paris – Beauvais

Roma – Fiumicino

Valencia

Venetia – Treviso

 

Din Targu - Mures catre:

Barcelona – Terminal 2

Budapesta

Dortmund

Londra – Luton

Madrid

Milano – Bergamo

Paris – Beauvais

Roma – Fiumicino

 

Conditii generale de transport aerian

http://www.iata.org/worldwide/europe/romania/Pages/index.aspx

CONDITIILE CONTRACTULUI SI ALTE NOTE IMPORTANTE Acest bilet nu este valabil si nu va fi acceptat pentru transport decât dacã a fost achizitionat de la transportator sau un agent autorizat al acestuia.

În cazul în care calatoria include o destinatie finala sau o escala într-o tara, alta decât tara de plecare, se aplica Conventia de la Varsovia care guverneaza si în cele mai multe cazuri limiteaza raspunderea transportatorilor pentru moartea sau ranirea pasagerului, precum si pierderea sau deteriorarea bagajelor. A se vedea notele referitoare la “Limitarea responsabilitatii pentru  daune provocate pasagerilor” si “Limitarea responsabilitatii pentru daune provocate bagajelor”.


Conditiile contractului

1. Asa cum este utilizat în acest contract, “bilet” înseamnã acest bilet de cãlãtorie si buletinul de bagaj, sau acest document de rutã dacã se utilizeazã în cazul unui bilet electronic, din care fac parte prezentele conditii si note, “expeditie” este echivalent cu transport, “transportator” înseamnã toti transportatorii aerieni care transportã sau se angajeazã sã transporte pasagerul sau bagajul sãu conform prezentei, sau sã presteze orice alte servicii legate de acel transport aerian, “bilet electronic” înseamnã Documentul de Rutã emis de transportator sau în numele lui, cupoane electronice si dacã este aplicabil, un document de îmbarcare. “Conventia de la Varsovia” înseamnã Conventia pentru Unificarea unor Reguli Legate de Transportul Aerian International, semnatã la Varsovia în 12 octombrie 1929, sau aceastã conventie, asa cum a fost ea amendatã la Haga în 28 septembrie 1955, oricare dintre ele are aplicabilitate.

2. Transportul efectuat în baza acestui bilet este supus regulilor si limitarilor de responsabilitate stabilite de Conventia de la Varsovia, în afara de cazul în care transportul nu este un transport international asa  cum este definit în Conventie.

3. În mãsura în care este compatibil cu cele de mai sus, orice transport si orice alte servicii efectuate în baza prezentului bilet, de cãtre fiecare transportator, sunt supuse: a) prevederilor continute în acest bilet; b) tarifelor aplicabile; c) conditiilor de transport ale transportatorului si reglementãrilor care constituie parte integrantã din acestea (disponibile la cerere la agentiile transportatorului), exceptând transportul între un punct din Statele Unite sau Canada si orice punct din afara acestora, pentru care se aplicã tarifele în vigoare în aceste tãri.

4. Numele transportatorului poate fi abreviat în bilet, numele întreg sau abrevierea lui fiind trecute în tarifele, conditiiile de transport, regulamentele sau orariile transportatorului; adresa transportatorului va fi aeroportul de plecare indicat în bilet în dreptul primei abrevieri a numelui transportatorului; escalele prevãzute sunt acele locuri indicate în acest bilet sau arãtate în orariile transportatorului ca escale programate pe ruta urmatã de pasager; transportul care se realizeazã succesiv de mai multi transportatori este considerat o singurã operatie.

5. Un transportator care emite un bilet pe liniile altui transportator actioneazã numai ca reprezentant al acestuia din urmã.

6. Orice exonerare sau limitare a responsabilitãtii transportatorului se va aplica si în favoarea agentilor, prepusilor si reprezentantilor acestei persoane.

7. Bagajul înregistrat va fi eliberat purtãtorului buletinului de bagaj. În timpul efectuãrii transportului international, reclamatia trebuie fãcutã transportatorului în scris dupã descoperirea pagubei, dar în termen de cel mult 7 zile de la data primirii bagajului deteriorat; în caz de întârziere, reclamatia trebuie fãcutã în cel mult 21 de zile de la data livrãrii bagajului. Vedeti conditiile generale de transport ale companiei pentru transportul intern.

8. Durata de valabilitate a biletului este de un an de la data emiterii, în afarã de cazul când este prevãzut altfel în bilet, în tarifele, în conditiile de transport si reglementãrile transportatorului. Tariful mentionat în bilet poate fi modificat înainte de începerea cãlãtoriei. Transportatorul are dreptul sã refuze transportul dacã nu a fost plãtit tariful aplicabil.

9. Transportatorul se angajeazã sã depunã eforturi pentru a transporta pasagerul si bagajul cu toatã promptitudinea rezonabilã cerutã. Orele indicate în orarii sau în altã parte nu sunt garantate si nu fac parte din acest contract. Transportatorul poate sã-si substituie fãrã preaviz alti transportatori sau sã utilizeze alte avioane si poate sã modifice sau sã suprime, în caz de necesitate, escalele prevãzute în bilet.  Orariile pot fi modificate fãrã preaviz. Transportatorul nu îsi asumã nici o rãspundere pentru asigurarea conexiunilor.

10. Pasagerul este obligat sã se conformeze tuturor prescriptiilor guvernamentale referitoare la cãlãtorie, sã prezinte documentele de intrare/iesire si alte documente cerute si sã soseascã la aeroport la ora fixatã de transportator sau, dacã nu s-a fixat o orã, în timpul necesar îndeplinirii formalitãtilor legate de plecare.

11.Nici un agent, prepus sau reprezentant al transportatorului nu este autorizat sã modifice sau sã suprime vreuna din prevederile acestui contract.

 

TRANSPORTATORUL ÎSI REZERVÃ DREPTUL SÃ REFUZE TRANSPORTUL ORICÃREI PERSOANE CARE SI-A PROCURAT UN BILET PRIN VIOLAREA LEGII APLICABILE SAU PRIN NERESPECTAREA REGULILOR TARIFARE ALE TRANSPORTATORULUI.

 

LIMITAREA RESPONSABILITATII PENTRU DAUNE PROVOCATE PASAGERILOR

În cazul în care cãlãtoria include o destinatie finalã sau o escalã într-o altã tarã decât tara de plecare, prevederile Conventiei de la Varsovia se pot aplica pentru întreaga rutã incluzând tronsoane interne ale tãrii unde s-a fãcut escala sau a tãrii de destinatie. Pentru pasagerii care cãlãtoresc spre/dinspre/cu escalã pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Conventia si anumite contracte speciale de transport incluse în reglementãrile tarifare aplicabile, prevãd ca responsabilitatea unor transportatori în cazul decesului sau al rãnirii pasagerului sã fie limitatã lasuma de 75.000 USD/pasager*, cu conditia sã nu fie  produse din neglijenta transportatorului.

Pentru pasagerii care cãlãtoresc cu companii aeriene care nu participã în astfel de contracte speciale sau a cãror cãlãtorie nu se face spre/dinspre/cu escalã pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, obligatiile transportatorului în cazul decesului sau rãnirii acestora se limiteazã în cele mai multe cazuri la suma aproximativã de 20.000 USD. Numele companiilor care participã în astfel de contracte speciale se gãsesc la toate Agentiile transportatorului si pot fi studiate la cerere. Pentruprotectia lor suplimentarã, pasagerii pot apela la  serviciile unei companii de asigurãri. Aceastã asigurare nu este influentatã de obligatiile transportatorului care decurg din Conventia de la Varsovia sau din contracte speciale. Pentru informatii suplimentare, vã rugãm sã contactati compania dumneavoastrã aerianã sau reprezentantul companiei de asigurãri.

*Nota: Limitarea responsabilitatii la suma mentionata de 75.000 USD trebuie sa fie înteleasa ca incluzând onorariile si taxele de justitie. În cazul în care o instanta ar fi angajata într-un stat unde legea aplicabila prevede ca onorariile si taxele sunt atribuite separat, limita va fi de 58.000 USD la care se vor adauga onorariile si taxele de justitie.

 

LIMITAREA RESPONSABILITATII PENTRU DAUNE PROVOCATE BAGAJELOR

Responsabilitatea pentru pierderea, întârzierea sau deteriorarea bagajelor este limitatã, cu exceptia cazurilor în care, în prealabil s-a fãcut o declaratie specialã de valoare si s-au plãtit taxele aferente. Pentru majoritatea cãlãtoriilor internationale (inclusiv tronsoanele interne ale acestora) obligatia transportatorului este limitatã la suma de aproximativ 20 USD/kg pentru bagajele înregistrate si 400 USD/pasager pentru bagajele neînregistrate. Pentru pasagerii care cãlãtoresc numai în interiorul SUA, legile federale prevãd ca suma sã fie de cel putin 2.800 USD/pasager. Anumiti transportatori nu îsi asumã rãspunderea pentru transportul obiectelor fragile, de valoare sau perisabile. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la transportator.

NOTA PRIVIND TAXE SAU ALTE SUME/COSTURI IMPUSE DE ANUMITE TARI Pretul acestui bilet poate sã includã un numãr de taxe sau alte sume/costuri impuse de cãtre guverne si serviciile oficiale diverse, reprezentând uneori o parte semnificativã a costului transportului aerian. Aceste taxe sau alte sume/costuri sunt fie incluse în tarif, fie indicate în casetele „TAX/FEE/CHARGE” ale biletului. În unele cazuri se poate solicita pasagerului plata unor taxe sau alte sume/costuri care nu au fost însã percepute de la acesta.

 


Urmatorul aviz nu se refera la biletele vândute în Statele Unite pentru transport cu punct de origine în Statele Unite

ÎMBARCARE RESPINSA DATORITA OVERBOOKING

În acele tari unde sunt în vigoare reglementarile referitoare la compensarea în caz de neacceptare la îmbarcare, transportatorii aplica planuri de compensare pentru pasagerii cu rezervari confirmate care nu sunt acceptati la îmbarcare datorita lipsei de locuri urmare a suprarezervarii. Detalii referitoare la aceste planuri sunt disponibile la birourile companiilor aeriene.

Ora de îmbarcare la aeroport pentru formalitatile de îmbarcare

Orele arãtate pe acest bilet sau pe itinerariul de zbor, dupã cum este cazul, sunt orele de plecare ale avionului. Ora de prezentare la aeroport pentru formalitãtile de îmbarcare indicatã de transportator sau în orarul de zbor al companiei, reprezintã ora pânã la care pasagerii pot fi acceptati pentru cãlãtorie, premitând timpul necesar pentru îndeplinirea tuturor formalitãtilor. Zborurile nu pot fi retinute pentru pasagerii care  sosesc târziu si transportatorul nu îsi asumã responsabilitatea în cazul neîmbarcãrii datorate întârzierii.

BAGAJUL:

Bagajul înregistrat: Pasagerilor li se permite de obicei gratuit un bagaj înregistrat a cãrui limitã poate diferi functie de companie, clasã sau/si rutã. Pot fi aplicate taxe suplimentare pentru bagaj excedentar, peste bagajul admis gratuit. Vã rugãm sã consultati agentul dumneavoastrã de voiaj sau compania aerianã transportatoare pentru informatii suplimentare. Bagajul de cabina: Pasagerilor li se permite un bagaj de cabinã gratuit, a cãrui limitã poate diferi functie de compania, rutã si/sau tip de avion. Se recomandã ca bagajul de cabinã sã fie cât mai mic. Vã rugãm sã consultati agentul dumneavoastrã de voiaj sau compania aerianã transportatoare pentru informatii suplimentare. Pentru informatii suplimentare, consultati http://www.iata.org/bagssi site-urile companiilor aeriene.

Articole periculoase în bagaje: Din motive de securitate, articolele periculoase nu trebuie luate de pasageri în bagajele lor. Articolele interzise includ si nu se limiteazã la:  gaze sub presiune, materiale corozive, materiale explozive, substante lichide si solide inflamabile, materiale radioactive, materiale oxidante, otrãvuri si substante periculoase, serviete si genti diplomat cu sistem de alarmã încorporat.

 

Rezerva online

rezervari online hoteluri

rezervari online excursii si transferuri

 

Destinatii de top

Thassos destinatie de top in 2016
Thassos - Grecia
 
sigle parteneri
Newsletter Amethysy Tour

Daca vrei sa fii la curent cu ofertele noastre speciale aboneaza-te la newsletterul nostru